Search

Zostajemy światozmieniaczami

#10_13lat


Warsztat ten jest okazją do wcielenia w życie umiejętności i wartości związanych ze zmienianiem świata na lepsze. Uczestnicy i uczestniczki samodzielnie wykonają światozmieniające działanie, co da im poczucie sprawstwa i wiarę w to, że mogą zmieniać świat wokół siebie.


#EdukacjaGlobalna #Akcja

 

Autorka: Anna Książek

 

Cel główny

  • Zaplanowanie i zrealizowanie działania społecznego.

Cele szczegółowe

Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki:

  • Uczą się dostrzegania problemów społecznych, ich analizowania, tworzenia rozwiązań, planowania i realizacji działań, a także pracy w grupie.

  • Zdobywają przekonanie, że mogą zmieniać świat.


 

1. Gawęda i rozmowa o światozmieniaczach


Przybliż uczestnikom i uczestniczkom warsztatu ideę zmieniania świata na lepsze:

Na dzisiejszym spotkaniu sami wcielimy się w rolę światozmieniaczy. Jak rozumiecie to słowo? Kogo możemy nazwać światozmieniaczem? Mówimy tak o osobie, która dostrzega problemy, znajduje ich rozwiązania i wciela je w życie, przy czym świat rozumiany jest w tym wypadku nie tylko jako cała planeta, ale nasz własny świat, lokalna społeczność, miasto, dzielnica, rodzina, drużyna. Nazwanie takiej osoby światozmieniaczem zaproponowali Anna i Andrea, podróżnicy zbierający i opisujący historie ludzi, którzy w różnych miejscach naszej planety zmieniają świat na lepsze. Światozmieniacz nie jest dosłownym tłumaczeniem angielskiego słowa changemaker, ale dobrze oddaje to pojęcie. Czy podoba się wam to słowo? A może zaproponujecie inne, którym można nazwać kogoś, kto zmienia świat?

Po kilkuminutowej dyskusji wywołanej gawędą przedstaw uczestnikom i uczestniczkom krótkie historie osób, które w różny sposób pozytywnie zmieniają świat. Zainspiruj się przykładami z Azji zamieszczonymi w tej książce. Poproś też uczestników i uczestniczki spotkania, by podzielili się wyszukanymi przez siebie historiami światozmieniaczy. Potem zapytaj, czy sami chcą zostać światozmieniaczami. Zaproponuj przeprowadzenie ich przez różne etapy przygotowywania światozmieniającego działania.


2. Krok pierwszy, czyli dostrzeżenie problemu (zwiad)


Wyjaśnij uczestnikom i uczestniczkom warsztatu, że zanim światozmieniacz przystąpi do działania, musi przede wszystkim dostrzec problem. Zastanówcie się w kilkuosobowych grupach, jakie problemy społeczne lub ekologiczne dostrzegacie w swojej okolicy. Dla inspiracji możecie przeprowadzić krótki zwiad w okolicy, obserwować otoczenie, zapytać spotkane osoby, co ich zdaniem wymaga zmiany. Mogą być to różne rzeczy, np. brak zieleni, bezpańskie psy, brak relacji pomiędzy sąsiadami, zaśmiecone podwórka, dzieci spędzające czas na zabawie telefonami, starsze osoby potrzebujące pomocy itd. Nie podpowiadaj jednak uczestnikom i uczestniczkom warsztatu, pozwól im samodzielnie dostrzec i wybrać problem, którym zechcą się zająć. To jest najważniejszy element tego spotkania – samodzielność w zmienianiu świata. Chcemy dać uczestnikom i uczestniczkom poczucie sprawstwa i przekonanie, że własnymi siłami mogą dokonać zmiany. Po powrocie ze zwiadu i dyskusji wybierzcie wspólnie problem, który podejmiecie w działaniu realizowanym przez całą grupę.


3. Krok drugi, czyli analiza problemu


Problem wybrany, trzeba więc bliżej mu się przyjrzeć. Zastanówcie się, jakie są jego przyczyny? Dlaczego występuje brak więzi między sąsiadami na waszym osiedlu? Może ludzie nie mają czasu na wzajemne kontakty? Może nie są przyzwyczajeni do nawiązywania bliższych relacji? Może nie znają się nawzajem? A jakie są tego konsekwencje? Może poczucie samotności? Może ludzie nie uśmiechają się do siebie?

Po wstępnej dyskusji do analizy problemu wykorzystajcie rysunek drzewa. Problem, którym chcecie się zająć, wpiszcie w jego pień, przyczyny problemu zapiszcie na poszczególnych korzeniach, a konsekwencje na gałęziach. Taka analiza pozwoli lepiej zrozumieć strukturę omawianego problemu. Być może na tym spotkaniu zaplanujecie rozwiązanie dotyczące tylko jednego korzenia, zamiast od razu całości. Czasem lepiej jest działać małymi krokami.


4. Krok trzeci, czyli co możemy zrobić


Wykorzystując burzę mózgów, wypiszcie w kilkuosobowych grupach różne rozwiązania wybranego problemu. Każda grupa wypisuje przynajmniej pięć pomysłów. Następnie na forum całej grupy wybierzcie te, którymi chcecie się zająć w najbliższym czasie. Może być to jeden pomysł, może być ich kilka, sami zdecydujcie, ile jesteście w stanie zrobić.


5. Krok czwarty, czyli planowanie działań


Wypiszcie wszystko, co musi zostać zrobione, żeby wasz pomysł został zrealizowany. Jeśli np. chcecie zorganizować Dzień Sąsiada, musicie znaleźć salę, zrobić zaproszenia, roznieść je, przygotować program spotkania, poczęstunek. Podzielcie zadania między kilkuosobowe grupy. W grupach podzielcie się pracą. Jeśli zadaniem grupy jest rozniesienie zaproszeń, zastanówcie się, jak i kiedy będziecie to robić, kto dokąd pójdzie itp. Wyznaczcie konkretne daty i osoby odpowiedzialne. Zastanówcie się, co jest wam potrzebne do wykonania zadania, kto może wam pomóc, kogo spoza waszej grupy warto zaangażować do współpracy.


6. Krok piąty, czyli działanie


Wszystko zaplanowane? A zatem jesteście gotowi do działania! Sprawdźcie, czy wszyscy wiedzą, co i kiedy mają zrobić, czy niczego nie zapomnieliście, czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, pytania lub wątpliwości. Spotkajcie się w małych grupach by sfinalizować zadania. Do dzieła!


Młodzi ludzie na całym świecie uczestniczą w akcjach, które zmieniają ich otoczenie na lepsze.

 

Dodatkowe zadania do wykonania w małych grupach

  • Zrealizujcie zaplanowane działanie!


 

Widzisz jakiś błąd w tekście? Chcesz nas wesprzeć tłumacząc scenariusze i historie na różne języki? Skontaktuj się z nami! Wciąż szukamy wolontariuszy i wolontariuszek, którzy chcą pomóc nam w tłumaczeniach na wszelkie języki. Zmieniajmy wspólnie świat na lepsze! --> hello@exchangetheworld.info


Więcej historii światozmieniaczy i światozmieniaczek: exchangetheworld.info


Materiały opublikowane na Changemaker Tool Kit i ExChange The World są udostępniane na licencji creative commons (BY-NC), możesz więc z nich korzystać do woli! Pamiętaj proszę o podaniu źródła i autora/ki. Jeśli używasz wypracowanych przez nas materiałów do celów komercyjnych, podziel się z nami 10% Twojego zysku. Pozwoli nam to dalej rozwijać projekt i tworzyć kolejne materiały edukacyjne. Możesz to zrobić wspierając naszą akcję crowdfundingową (https://zrzutka.pl/pmcpkg) lub kontaktując się z nami bezpośrednio, zwłaszcza jeśli potrzebujesz faktury (anna@exchangetheworld.info).