top of page
Search

Wyzwania i działania

#13_16lat


Najważniejsze w zmienianiu świata na lepsze jest realne działanie. Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki zaplanują swój własny projekt społeczny, możliwy do zrealizowania w ich najbliższej okolicy.

#EdukacjaGlobalna #Akcja

 

Autorka: Anna Książek

 

Cele główne

  • Zaplanowanie projektów odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności.

Cele szczegółowe

Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki:

  • Uczą się dostrzegania problemów społecznych, pracy w grupie, kreatywnego poszukiwania rozwiązań, tworzenia wizji, planowania projektów krok po kroku.

  • Zostają zainspirowani i zmotywowani do podjęcia realnych działań w środowisku lokalnym.

 

Zadania domowe


Na poprzednim spotkaniu uczestnicy i uczestniczki otrzymali zadania do wykonania w kilkuosobowych grupach oraz zadania do indywidualnej realizacji:

  • Każda kilkuosobowa grupa wybiera jedną historię światozmieniacza z Azji (https://www.exchangetheworld.info/changemakers-pl) lub inną opowieść o światozmieniającym działaniu (ze świata, z Polski lub z najbliższego środowiska). Zadanie polega na zapoznaniu się z wybraną historią i przygotowaniu jej prezentacji w dowolnej formie (np. gawędy, inscenizacji, komiksu, filmu), która zostanie przedstawiona pozostałym grupom.

  • Każda osoba uważnie obserwuje lokalną rzeczywistość i zastanawia się, z jakimi wyzwaniami się ona zmaga.

1. Opowieści światozmieniaczy (prezentacje)


Grupy przedstawiają przygotowane historie. Prezentacje historii są wstępem i inspiracją do podjęcia własnych działań.


2. Zdefiniowanie problemu (praca w grupach)


Uczestnicy i uczestniczki warsztatu, podzieleni na kilkuosobowe grupy, decydują, nad jakim problemem społecznym chcą pracować. Podczas dyskusji wymieniają się spostrzeżeniami na temat problemów występujących w ich lokalnej społeczności, zaobserwowanych podczas wykonywania zadania domowego. Wspólnie postanawiają, jakim problemem chcą się zająć w pierwszej kolejności. Omawiają go krótko, starając się dostrzec jego różne aspekty.

Przykładowe problemy: zaśmiecone ulice dzieci spędzają czas przed komputerem i nie wychodzą na dwór w pobliskiej szkole podstawowej są dzieci migrantów, które mają problemy z porozumiewaniem się po polsku brak relacji pomiędzy sąsiadami itd.


3. Określenie stanu docelowego (praca w grupach)


Zdiagnozowaliście sytuację, określcie teraz, jak chcecie, żeby było. Grupy dyskutują nad tym, jaki stan je usatysfakcjonuje, tworzą wizję rozwiązanego problemu i zapisują lub rysują ją.

Przykładowe stany docelowe: czyste ulice   więcej zieleni  sąsiedzi znają się nawzajem, mówią sobie dzień dobry, pomagają, gdy trzeba  uczniowie i uczennice innej narodowości uczęszczający do pobliskiej szkoły podstawowej są w stanie komunikować się po polsku i integrują się z innymi dziećmi.


4. Szukanie rozwiązań (burza mózgów)


Grupy wypisują wszystkie możliwe sposoby dojścia od stanu występującego dzisiaj do wizji rozwiązanego problemu określonej w poprzednim ćwiczeniu. W zależności od kreatywności grupy można wykorzystać zwykłą burzę mózgów lub jej bardziej ustrukturalizowaną formę (np. burzę mózgów 5/3/6).

Przykładowe rozwiązania: akcja sprzątania ulic  organizacja wydarzenia z okazji Dnia Sąsiada   regularne korepetycje dla dzieci migrantów  akcja sadzenia zieleni na osiedlu.


5. Wybór rozwiązania


Każda grupa wybiera rozwiązanie, którym chce się zająć. Może być to jedno z rozwiązań wskazanych podczas burzy mózgów lub połączenie kilku z nich. Być może to jedno rozwiązanie nie umożliwi pełnego zrealizowania wizji, powinno jednak stanowić znaczący krok naprzód.

Przykład wybranego rozwiązania: zorganizowanie raz w tygodniu lekcji polskiego dla dzieci z pobliskiej szkoły pochodzących z rodzin migrantów.


6. Małe kroki


Grupy planują jak wprowadzić w życie wybrane rozwiązanie. Jaki powinien być harmonogram działań? Jakie małe kroki trzeba podjąć? Każdy krok należy zapisać na małej kartce, następnie grupy układają swoje kartki na podłodze w kolejności chronologicznej. Każdy krok powinien zostać realnie określony w czasie. Do każdego kroku dopisujemy również osobę odpowiedzialną, tak by zaplanowane projekty rzeczywiście mogły zostać zrealizowane.

Przykładowe kroki: rozpisanie dyżurów (kto kiedy może poprowadzić lekcje), kontakt ze szkołą, przygotowanie plakatu informującego o akcji, rozmowa z dyrekcją, rozmowa z rodzicami i uczniami, zaplanowanie pierwszych zajęć.


7. Prezentacja


Grupy prezentują plany swoich projektów. Pozostałe osoby udzielają informacji zwrotnej, mogą również zadeklarować swoją pomoc.


Służba przyrodzie realizowana w najbliższym środowisku ma także znaczenie globalne.


 

Pomysły na projekty do realizacji po warsztacie:

  • Zrealizujcie zaplanowane projekty!

  • Zapoznajcie się z programem „Zwolnieni z teorii”. Przyłączcie się do niego ze swoim projektem!


 

Widzisz jakiś błąd w tekście? Chcesz nas wesprzeć tłumacząc scenariusze i historie na różne języki? Skontaktuj się z nami! Wciąż szukamy wolontariuszy i wolontariuszek, którzy chcą pomóc nam w tłumaczeniach na wszelkie języki. Zmieniajmy wspólnie świat na lepsze! --> hello@exchangetheworld.info


Więcej historii światozmieniaczy i światozmieniaczek: exchangetheworld.info


Materiały opublikowane na Changemaker Tool Kit i ExChange The World są udostępniane na licencji creative commons (BY-NC), możesz więc z nich korzystać do woli! Pamiętaj proszę o podaniu źródła i autora/ki. Jeśli używasz wypracowanych przez nas materiałów do celów komercyjnych, podziel się z nami 10% Twojego zysku. Pozwoli nam to dalej rozwijać projekt i tworzyć kolejne materiały edukacyjne. Możesz to zrobić wspierając naszą akcję crowdfundingową (https://zrzutka.pl/pmcpkg) lub kontaktując się z nami bezpośrednio, zwłaszcza jeśli potrzebujesz faktury (anna@exchangetheworld.info).


bottom of page