Search

Wyjdź w świat! Działaj!

#ponad16lat


Bycie człowiekiem, aktywnym, zaangażowanym i odpowiedzialnym obywatelem i obywatelką to przede wszystkim działanie, faktyczne zmienianie świata na lepsze. Zanim jednak uczestnicy i uczestniczki warsztatu przystąpią do światozmieniającego działania, muszą przygotować plan, wychodząc od analizy problemu i uwzględniając kreatywne szukanie rozwiązań oraz szczegółowe planowanie poszczególnych kroków.


#EdukacjaGlobalna #Akcja

 

Autorka: Anna Książek

 

Cele główne

 • Zaplanowanie konkretnych działań, które będą odpowiedzią na zaobserwowane problemy społeczne.

Cele szczegółowe

Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki:

 • Uczą się pracy w grupie, dostrzegania i analizowania problemów, kreatywnego wymyślania rozwiązań, planowania działań odpowiadających na problemy społeczne.

 • Starają się dostrzec szanse i zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji projektu.

 • Uczą się prezentacji zaplanowanych działań.


 

1. Wprowadzenie do tematu warsztatu (ćwiczenie)


Uczestnicy i uczestniczki dobierają się w pary. Zadaniem każdej z nich jest przeprowadzenie rozmowy na zadany temat oraz wykonanie otrzymanego polecenia. Mają na to 5 minut. Potem tworzą nowe pary i przystępują do kolejnej rozmowy. Tak postępują trzy razy.

Tematy rozmów i polecenia:

 • Opowiedzcie sobie nawzajem o swoim sukcesie. Następnie wypiszcie cechy i umiejętności, które były przydatne w osiągnięciu sukcesu. Zapiszcie każdą cechę i umiejętność na oddzielnej kartce.

 • Opowiedzcie sobie nawzajem o sytuacji, w której skutecznie udało się wam rozwiązać jakiś problem. Wypiszcie cechy i umiejętności, które były przydatne w tych sytuacjach. Zapiszcie każdą cechę i umiejętność na oddzielnej kartce.

Osoba prowadząca podsumowuje pierwszą część ćwiczenia. Zbiera i segreguje kartki, a następnie prezentuje grupie zestaw cech i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu i rozwiązywania problemów. Komunikuje uczestnikom i uczestniczkom warsztatu dobrą wiadomość: każdy z nas posiada cechy i umiejętności potrzebne światzmieniaczom. Potem następuje dalszy ciąg dyskusji w parach, dotyczący trzeciego zagadnienia:

 • Jakie problemy w twoim otoczeniu wymagają rozwiązania? Zapiszcie każdy problem na osobnej kartce.

Kiedy problemy zostaną wypisane, uczestnicy i uczestniczki przystępują do pracy w kilkuosobowych grupach. Każda grupa wybiera sobie z wypisanych problemów jeden, nad którym będzie pracować.


2. Rozwiązywanie problemów


Zadaniem każdej grupy jest przyjrzenie się wybranemu problemowi i wymyślenie rozwiązania. Osoba prowadząca co kilka minut wskazuje kolejne zagadnienie, nad którym wszystkie grupy mają się zastanowić (każda grupa odnośnie do swojego problemu):

 • Zdefiniujcie dokładnie problem i określcie, co jest jego przyczyną.

 • Jakie są możliwe rozwiązania problemu (burza mózgów).

 • Wybierzcie i sprecyzujcie jedno rozwiązanie, nad którym chcecie pracować.

 • Zastanówcie się i zapiszcie, co będzie potrzebne do zrealizowania waszego pomysłu. W jaki sposób możecie to zdobyć?

 • Kto może wam pomóc?

 • Jakie są potencjalne problemy i wyzwania?


Wolontariusze z różnych krajów pomagają przy budowie ekologicznych domów prowadzonej przez organizację Blue Life na wyspie Mantanani w Malezji.

 

Zadania dodatkowe i tematy do dyskusji

 • Zrealizujcie zaplanowany podczas warsztatu projekt społeczny.

 • Zapoznajcie się z programem „Zwolnieni z teorii”. Może wasz projekt będzie następny w ramach tej inicjatywy


 

Widzisz jakiś błąd w tekście? Chcesz nas wesprzeć tłumacząc scenariusze i historie na różne języki? Skontaktuj się z nami! Wciąż szukamy wolontariuszy i wolontariuszek, którzy chcą pomóc nam w tłumaczeniach na wszelkie języki. Zmieniajmy wspólnie świat na lepsze! --> hello@exchangetheworld.info


Więcej historii światozmieniaczy i światozmieniaczek: exchangetheworld.info


Materiały opublikowane na Changemaker Tool Kit i ExChange The World są udostępniane na licencji creative commons (BY-NC), możesz więc z nich korzystać do woli! Pamiętaj proszę o podaniu źródła i autora/ki. Jeśli używasz wypracowanych przez nas materiałów do celów komercyjnych, podziel się z nami 10% Twojego zysku. Pozwoli nam to dalej rozwijać projekt i tworzyć kolejne materiały edukacyjne. Możesz to zrobić wspierając naszą akcję crowdfundingową (https://zrzutka.pl/pmcpkg) lub kontaktując się z nami bezpośrednio, zwłaszcza jeśli potrzebujesz faktury (anna@exchangetheworld.info).