Search

Światozmienianie

#ponad16lat


Czym jest zmienianie świata? To złożone zagadnienie, wymagające świadomości i refleksji. Warsztat ten daje możliwość przyjrzenia się realnym sytuacjom z życia światozmieniaczy, a także nam samym. Może być też dobrym wstępem do scenariusza „Działaj!”.


#EdukacjaGlobalna #OdpowiedzialnaKonsumpcja

 

Autorka: Anna Książek

 

Cele główne

 • Pogłębiona refleksja nad zmienianiem świata.

Cele szczegółowe

Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki:

 • Przyjrzą się pracy światozmieniaczy z Tajlandii i Laosu.

 • Zastanowią się nad różnymi aspektami związanymi z aktywnością społeczną.

 • Zastanowią się nad tym, co sami robią dla zmienienia świata na lepsze.

 

1. World Cafe


Rozdaj uczestnikom i uczestniczkom warsztatu teksty historii: „Powrót do korzeni” i „Jedwabnym szlakiem”. Wyznacz czas na zapoznanie się z nimi, następnie wytłumacz zasady dyskusji typu „World Cafe”:

W sali znajdują się cztery stoły (lub inne miejsca do dyskusji). Na każdym stole leży duży arkusz z zapisanymi zagadnieniami do dyskusji.

Uczestnicy i uczestniczki po przeczytaniu historii rozchodzą się, wybierając dowolny stół. Przy nim przez 10 minut dyskutują o wskazanych zagadnieniach, zapisując wnioski na papierze.

Po 10 minutach osoba prowadząca zarządza zmianę. Wszyscy przemieszczają się od stolika do stolika w dowolnej kolejności, starając się jednak, aby liczba osób przy stolikach zawsze była zbliżona (nie może być tak, że przy jakimś stoliku jest połowa grupy, a inny jest pusty).

Każda osoba odwiedza cztery stoliki, aż weźmie udział we wszystkich czterech dyskusjach. Ważne, by wszyscy nie zmieniali stolików w tej samej kolejności (najlepiej, aby grupy dyskusyjne za każdym razem były inne).

Po ostatniej zmianie grupy, które aktualnie znajdują się przy danym zagadnieniu, prezentują pozostałym osobom wnioski zapisane na arkuszu.

Przykładowe zagadnienia do dyskusji:

 • Co to znaczy „organiczny ryż”? Czy jest lepszy od produkowanego z wykorzystaniem środków chemicznych? Jeśli tak, to dlaczego? Jakie są jego słabe strony?

 • Czy ważne jest angażowanie w zmianę społeczną osób, których ona dotyczy? Czy Tor i Boby angażują również takie osoby? W jaki sposób? W jakim celu?

 • Czy przedsiębiorczość jest potrzebna w zmienianiu świata? Jak można ją wykorzystać? Jak korzystają z niej Tor i Boby?

 • Powrót na farmę był zarówno w życiu Tora, jak i Boby ogromną zmianą. Czy myślicie, że to była dla nich trudna decyzja? Co powoduje, że ludzie podejmują takie decyzje? Czy bylibyście na taką decyzję gotowi?

 • Co oznacza dla was „powrót do korzeni” (historia Tora)?

 • Jak wojna w Wietnamie wpłynęła na życie ludzi w Laosie (historia Boby)?

Podobną dyskusję możecie też przeprowadzić w oparciu o historie światozmieniaczy działających w innych krajach, w Polsce oraz w waszym najbliższym otoczeniu.


2. Wyrażanie opinii


Podzielcie się swoimi przemyśleniami o zmienianiu świata. Poproś uczestników i uczestniczki, by dzielili się swoimi opiniami, nie wchodząc jednak w dyskusje i nie odnosząc się do wypowiedzi poprzednika.

Przykładowe pytania (zagadnienia) do refleksji podczas kuźnicy:

 • Czym jest dla ciebie światozmienianie?

 • Podziel się historią światozmieniacza, która jest dla ciebie inspirująca.

 • Co hamuje cię przed zmienianiem świata?

 • Co może ci pomóc ruszyć z miejsca?

 • Co jest potrzebne, by zmienić świat?

 • Jakiego świata chcemy?


Światozmienianie to przede wszystkim ogromna radość, płynąca z pozostawiania świata lepszym, ze współpracy z innymi, z działania! 

Zadania dodatkowe i tematy do dyskusji i działania

 • Przeprowadźcie zajęcia o zmienianiu świata w innej grupie. Dostosujcie zagadnienia i formy do wieku uczestników i uczestniczek. Znajdźcie inne niż zamieszczone tu światozmieniające historie, dobierzcie je tak, aby były ciekawe i zrozumiałe.

 • Rozejrzyjcie się wokół siebie. Jak w praktyce możecie zmieniać świat na lepsze?

 • Poszukajcie informacji o produkcji ryżu lub jedwabiu. Czego nie wyczytaliście z zaproponowanych tekstów, a chcielibyście się dowiedzieć?

 • Przyjrzyjcie się różnym produktom, z których korzystacie. Jaka jest historia kawy, herbaty, kakao, skąd wzięły się chleb, ser, szynka na waszym stole, jaką drogę przebyły dżinsy i koszulka? Które z tych rzeczy są produktami lokalnymi, a które na pewno nie? Skąd pochodzą te ostatnie?

 • Urządźcie spotkanie filmowo-dyskusyjne poświęcone zagadnieniu odpowiedzialnej konsumpcji. Możecie skorzystać np. z filmów zamieszczonych na stronie www.storyofstuff.org.


 

Widzisz jakiś błąd w tekście? Chcesz nas wesprzeć tłumacząc scenariusze i historie na różne języki? Skontaktuj się z nami! Wciąż szukamy wolontariuszy i wolontariuszek, którzy chcą pomóc nam w tłumaczeniach na wszelkie języki. Zmieniajmy wspólnie świat na lepsze! --> hello@exchangetheworld.info


Więcej historii światozmieniaczy i światozmieniaczek: exchangetheworld.info


Materiały opublikowane na Changemaker Tool Kit i ExChange The World są udostępniane na licencji creative commons (BY-NC), możesz więc z nich korzystać do woli! Pamiętaj proszę o podaniu źródła i autora/ki. Jeśli używasz wypracowanych przez nas materiałów do celów komercyjnych, podziel się z nami 10% Twojego zysku. Pozwoli nam to dalej rozwijać projekt i tworzyć kolejne materiały edukacyjne. Możesz to zrobić wspierając naszą akcję crowdfundingową (https://zrzutka.pl/pmcpkg) lub kontaktując się z nami bezpośrednio, zwłaszcza jeśli potrzebujesz faktury (anna@exchangetheworld.info).