Search

Biznes społeczny - Gra Światozmieniaczy/ek

#ponad16lat

Przedsiębiorczość społeczna, wykorzystując biznes do zmieniania świata na lepsze, stanowi ciekawe uzupełnienie aktywności sektora pozarządowego. Uczestnicy i uczestniczki warsztatu nie tylko przyjrzą się samemu pojęciu przedsiębiorczości społecznej, ale przede wszystkim poznają konkretne przykłady wykorzystania narzędzi biznesowych w rozwiązywaniu problemów społecznych.

#EdukacjaGlobalna #ŚwiatozmieniająceUmiejętności


Cele główne

 • Zapoznanie uczestników i uczestniczek z ideą przedsiębiorczości społecznej.

Cele szczegółowe

Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki:

 • Poznają ideę przedsiębiorczości społecznej, zapoznają się z wyjaśnieniem tego pojęcia, dowiedzą się, jakie organizacje wspierają tego typu działalność.

 • Poznają wybrane sposoby zmieniania świata na lepsze, w tym konkretne przykłady przedsiębiorstw społecznych z Polski i innych krajów.

 • Otrzymają motywację do podjęcia własnych działań.


1. Gra


Wytłumacz uczestnikom i uczestniczkom warsztatu zasady gry, w której wezmą udział. Na stole lub podłodze rozłóż kartki w czterech kolorach, tworząc trasę, po której będą się poruszać gracze. Każdy kolor kartki (pola gry) oznacza co innego, np.:

 • czerwony – historia światozmieniacza,

 • zielony – zadanie do wykonania,

 • żółty – polecenie na planszy,

 • biały – pole neutralne, nic się nie dzieje.

Liczba pól zależy od czasu przewidzianego na grę i liczby uczestników. W razie potrzeby można dodać lub usunąć pola, jest to nawet zgodne z ideą (szczególnie dokładanie kolejnych pól). Jeśli ktoś zmienia świat, często natrafia na dodatkowe pola, których na początku się nie spodziewał.

W grze uczestniczą kilkuosobowe zespoły. Jednak nie grają one przeciwko sobie, ale ze sobą. To bardzo ważne! W grze jest tylko jeden pionek. Pierwszy zespół rzuca kostką i pionek przesuwa się o określoną liczbę pól. W zależności od koloru pola zespół rzucający wybiera historię światozmieniacza, którą chce poznać (pole czerwone), losuje zadanie lub polecenie do wykonania (pole żółte lub pole zielone). Zadanie wykonują wszystkie zespoły. Jeśli każdy zespół zrobi to prawidłowo, pionek przesuwa się o dwa pola do przodu (lub o jedno pole, jeśli odpowiedź została udzielona częściowo). Polecenia wykonywane są raz i dotyczą poruszania się po planszy. Następnie kolejny zespół rzuca kostką. Cały czas gramy jednym pionkiem, mając wspólny cel – posuwanie się do przodu.

Przed warsztatem należy przygotować karty z historiami światozmieniaczy, karty z zadaniami i karty z poleceniami.

Karty z historiami światozmieniaczy

Przygotuj je na podstawie prezentacji przedsiębiorstw społecznych z https://www.exchangetheworld.info/changemakers-pl, najlepiej włącz także historie światozmieniaczy z Polski i z waszego lokalnego środowiska.

Karty zadań

Listę uzupełnij zadaniami nawiązującymi do sytuacji występujących w waszym otoczeniu lub do innych interesujących was zagadnień związanych z przedsiębiorczością społeczną:

 • Wyjaśnijcie pojęcie „przedsiębiorstwo społeczne”. Uzupełniając wypowiedź graczy, zaprezentuj krótki film przygotowany przez Ashokę w Polsce w ramach projektu Społeczny Startup, wyjaśniający, czym jest przedsiębiostwo społeczne: http://www.spolecznystartup.pl/film/.

Przedsiębiorstwo społeczne (biznes społeczny) to taki rodzaj biznesu, w którym ważne jest nie tylko zarabianie pieniędzy, ale również rozwiązywanie problemów społecznych. Może to być przedsiębiorstwo, które zatrudnia osoby w trudnej sytuacji (np. z niepełnosprawnościami), które swój zysk przeznacza na działalność społeczną lub takie, które produkuje sprawiedliwe, ekologiczne produkty. Przykłady przedsiębiorstw społecznych prezentują zamieszczone na https://www.exchangetheworld.info/changemakers-pl historie światozmieniaczy.

 • Podajcie przykład światozmieniacza z waszego otoczenia.

 • Wskażcie biznes społeczny, który może pomóc osobom z niepełnosprawnością umysłową.

 • Wymieńcie trzy czynności, które każdy z nas może wprowadzić w życie już dziś, by stać się bardziej odpowiedzialnym konsumentem.

 • Wskażcie biznes społeczny, który może pomóc osobom niewidomym.

 • Wskażcie biznes społeczny, który może pomóc samotnym matkom.

 • Wymieńcie dwie organizacje wspierające przedsiębiorców społecznych. Uzupełniając odpowiedź graczy, opowiedz krótko np. o organizacji Kanthari z Indii (która prowadzi kursy dla światozmieniaczy, w tym przedsiębiorców społecznych) lub stowarzyszeniu Ashoka (zaprezentuj krótki film, który wyjaśnia, czym jest Ashoka i co oznacza zmienianie świata: https://www.youtube.com/watch?v=jP2ixgWXSP4).

Karty z poleceniami (przykładowe):

 • Cofnij się o trzy pola.

 • Idź trzy pola do przodu.

 • Zmiana w grupach. Osoby z poszczególnych grup zmieniają się tak, by stworzyć nowe składy, umieść to polecenie przynajmniej kilka razy.


Gra o światozmieniaczach i światozmieniaczkach dla młodzieży z Fundacji Wyobraź sobie.2. Historia rozwiązań


Uczestnicy i uczestniczki spotkania oglądają kilkuminutowy film, na którego podstawie powstał pomysł gry: https://www.youtube.com/watch?v=cpkRvc-sOKk


Zadania dodatkowe i tematy do dyskusji

 • Znajdźcie inne przykłady przedsiębiorstw społecznych, z Polski i innych krajów. Zastanówcie się nad tym, co decyduje o ich społecznym charakterze (na jakie społeczne problemy odpowiadają). Czy w Polsce i w innych krajach są to podobne problemy?

 • Zorganizujcie debatę „Organizacja pozarządowa czy przedsiębiorstwo społeczne”? Jakie są dobre i złe strony każdego z tych rozwiązań?

 • Odszukajcie przedsiębiorcę społecznego z waszej okolicy i przeprowadźcie z nim wywiad na wzór długich lub krótkich wywiadów zamieszczonych na https://www.exchangetheworld.info/changemakers-pl.


Widzisz jakiś błąd w tekście? Chcesz nas wesprzeć tłumacząc scenariusze i historie na różne języki? Skontaktuj się z nami! Wciąż szukamy wolontariuszy i wolontariuszek, którzy chcą pomóc nam w tłumaczeniach na wszelkie języki. Zmieniajmy wspólnie świat na lepsze! --> hello@exchangetheworld.info


Więcej historii światozmieniaczy i światozmieniaczek: exchangetheworld.info