Search

Kobieta czyli kto?

#ponad16lat

#PrawaCzłowieka #Różnorodność


 

Autorka: Anna Książek

 

Dla kogo?

Starsza młodzież i osoby dorosłe. Dobrym pomysłem może być przeprowadzenie warsztatu jedynie dla kobiet i nastolatek.

Cel główny:

  • Przyjrzenie się wizerunkowi kobiet kształtowanemu przez naszą kulturę

  • Zachęcenie osób uczestniczących do czytania reportaży.

Cele szczegółowe:

Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki:

  • Poznają historię Agaty Teutsch, założycielki Fundacji Autonomia oraz Dziewczyńskiego Centrum Mocy opisaną w reportażu „Tak otwieram słoik!”.

  • Zastanowią się nad różnicami pomiędzy płcią biologiczną a płcią społeczno-kulturową

  • Przeanalizują piosenki, przysłowia i inne elementy kultury pod kątem wizerunku kobiet i dziewczyn

  • Nauczą się krytycznie podchodzić do mediów, w tym szczególnie reklam, dostrzegać nie tylko produkty czy usługi, które reklamują, ale też przekaz kulturowy, szczególnie w odniesieniu do płci

  • Poznają przykłady pozytywnych działań, inicjatyw i kampanii społecznych związanych z działaniami na rzecz kobiet i dziewczyn

Czas trwania:

3h zegarowe

Materiały:

  • Papiernicze - długopisy, kartki (najlepiej z upcyklingu/do ponownego użytku)

  • Sprzęt – komputer, głośniki, tablica lub flipczart

  • Przygotować przed spotkaniem – wyciąć reklamy ukazujące dziewczyny i kobiety z czasopism/magazynów

 

Przebieg:

Inspiracją do scenariusza był reportaż „Tak otwieram słoik!” - https://www.exchangetheworld.info/single-post/tak-otwieram-sloik

Scenariusz napisany i zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1. Wprowadzenie

Zaproś osoby uczestniczące do rundki początkowej, podczas której powiedzą kilka słów o sobie i oczekiwaniach względem warsztatu. Zweryfikuj oczekiwania informując które z nich mają szansę zostać spełnione, które nie oraz, jeśli to możliwe, gdzie uczestniczki mogą szukać odpowiedzi na oczekiwania, które nie wiążą się z treścią tego warsztatu.

2. Płeć biologiczna versus płeć społeczno-kulturowa

Podziel tablicę/flipczart na dwie kolumny, jedną zatytułuj „kobiety”, drugą „mężczyźni”. Poproś by osoby wymieniały jakie są kobiety, a jacy są mężczyźni. Będziemy tu bazować na stereotypach, co może wywołać sprzeciw części osób uczestniczących, poproś jednak, by na potrzeby ćwiczenia spróbowały się chwilę zastanowić, jakie powszechne przekonania na temat kobiet i mężczyzn można spotkać w naszym społeczeństwie. Zapisuj wszystkie, bez oceniania. Gdy lista będzie skończona, poproś uczestniczki, by wskazały te określenia, które w 100% wiążą się z biologią, są naturalne – to znaczy wspólne dla wszystkich kobiet albo wszystkich mężczyzn bez względu na to gdzie i w jakich warunkach się urodzili. Okaże się, że bardzo niewiele (jeśli w ogóle) jest takich określeń, które jednoznacznie przypisać można biologii, a więc płci biologicznej. Cechą naturalną, biologiczną jest na przykład rodzenie dzieci, karmienie piersią, ale już opieka nad dziećmi, czy większa skłonność do opieki może zostać poddana dyskusji. Te wszystkie cechy, których nie da się jednoznacznie przypisać biologii, płci biologicznej nazywamy płcią społeczno-kulturową czyli gender. To wszystko to, czego uczymy się o byciu kobietą i mężczyzną już po urodzeniu.

3. Skąd o tym wiemy?

Podziel uczestniczki na kilkuosobowe grupy i poproś, by przez kilka minut wypisały wszystkie powiedzenia, przysłowia, fragmenty piosenek, dowcipy, które przychodzą im do głowy na temat kobiet. Mogą być to powiedzenia czy cytaty, w których bezpośrednio pojawia się słowo kobieta (np. seksapil, to nasz broń kobieca), ale też takie, w których pojawia się inne słowo jednoznacznie wskazujące na kobietę (np. baba z wozu, koniom lżej; gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść). Po kilku minutach poproś, by grupy przekazały wypisane przez siebie cytaty i powiedzenia innej grupie. Kolejnym zadaniem będzie stworzenie wizerunku kobiety, który wyłania się z cytatów i powiedzeń wypisanych przez inną grupę. Jaka jest kobieta według tego, co zostało zapisane na kartce? Jakie dostaje informacje na temat tego kim powinna być, jak się zachowywać, co robić, a czego nie robić? Na koniec poproś, by grupy zaprezentowały wyniki swojej pracy i przedyskutujcie jakie płyną z tego wnioski.

W tym momencie można zrobić krótką przerwę.

4. Delikatnie nas zabijają

Zaproś uczestniczki na projekcje filmu „Delikatnie nas zabijają” (lub innego filmu odnoszącego się do wizerunku kobiet w mediach i w reklamach). Po filmie wymieńcie się spostrzeżeniami, zapytaj uczestniczki o ich wrażenia, co je poruszyło.

5. Reklamy wokół nas

Podziel uczestniczki na nowe grupy. Daj każdej grupie kilka reklam, w których występują kobiety, wyciętych z dostępnych czasopism. Jeśli pracujesz z grupą, którą znasz lepiej, możesz poprosić, by w ramach przygotowania do warsztatu uczestniczki same wycięły takie reklamy albo zrobiły zdjęcia bilbordów i plakatów przedstawiających wizerunki kobiet. Bazując na informacjach z filmu poproś, by uczestniczki w grupach przeanalizowały reklamy zastanawiając się co oprócz produktu sprzedaje każda z nich? Jaki jest przekaz kulturowy danej reklamy, co mówi nam o roli kobiet? Jak to wpływa na nas, nasze przyjaciółki, nasze córki?

Informacje na temat filmu Delikatnie nas zabijają i ćwiczeń, które można poprowadzić na jego podstawie: http://autonomia.org.pl/doc/DNZ_podrecznik_web.pdf6. Pozytywne przykłady

Na zakończenie zwróć uwagę, że chociaż wiele jest jeszcze do zrobienia, coraz więcej jest wokół nas pozytywnych przykładów. Pokaż uczestniczkom kilka kampania społecznych poświęconych poruszanym tematom (możesz zainspirować się linkami poniżej), opowiedz też o działaniach Fundacji Autonomia i Dziewczyńskiego Centrum Mocy na podstawie reportażu „Tak otwieram słoik!” (https://www.exchangetheworld.info/single-post/tak-otwieram-sloik). Możesz też zainspirować się innymi tekstami i reportażami o światozmieniaczkach z całego świata, publikowanych na stronie: https://www.exchangetheworld.info/changemakers-pl

Przykłady kampanii społecznych:


 

Bibliografia


 

Scenariusz napisany i zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Widzisz jakiś błąd w tekście? Chcesz nas wesprzeć tłumacząc scenariusze i historie na różne języki? Skontaktuj się z nami! Wciąż szukamy wolontariuszy i wolontariuszek, którzy chcą pomóc nam w tłumaczeniach na wszelkie języki. Zmieniajmy wspólnie świat na lepsze! --> hello@exchangetheworld.info


Więcej historii światozmieniaczy i światozmieniaczek: exchangetheworld.info


Materiały opublikowane na Changemaker Tool Kit i ExChange The World są udostępniane na licencji creative commons (BY-NC), możesz więc z nich korzystać do woli! Pamiętaj proszę o podaniu źródła i autora/ki. Jeśli używasz wypracowanych przez nas materiałów do celów komercyjnych, podziel się z nami 10% Twojego zysku. Pozwoli nam to dalej rozwijać projekt i tworzyć kolejne materiały edukacyjne. Możesz to zrobić wspierając naszą akcję crowdfundingową (https://zrzutka.pl/pmcpkg) lub kontaktując się z nami bezpośrednio, zwłaszcza jeśli potrzebujesz faktury (anna@exchangetheworld.info).