Search

JA: O czym marzysz?

#13_16lat


Zmienianie świata zaczyna się od znajomości samego siebie – swoim mocnych stron, marzeń, wartości. Podczas warsztatu uczestniczki i uczestnicy zastanowią się co jest dla nich w życiu ważne, co ich motywuje, co sprawia im radość. Przedyskutują również czy młodzi ludzie w innych częściach świata mają takie same marzenia i wartości oraz możliwości ich realizacji?

 

Autorka: Anna Książek

 

Cele główne:

Przyjrzenie się swoim mocnym stronom, marzeniom i wartościom.

Cele szczegółowe:

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki:

  • Zidentyfikują swoje mocne strony, marzenia i wartości

  • Zastanowią się, które wartości są dla nich najważniejsze

 

1. Moje marzenia


Również to ćwiczenie uczestnicy i uczestniczki wykonują indywidualnie. Na środku sali rozkładamy papier pakowy (po jednym dla każdej osoby), nożyczki, kleje oraz kolorowe gazety - im więcej tym lepiej. Warto jeszcze przed warsztatem poprosić uczestników i uczestniczki o przyniesienie starych, niepotrzebnych już gazet. Powiedz uczestnikom i uczestniczkom, że ich zadaniem będzie stworzenie kolażu marzeń. Pierwszym krokiem będzie przejrzenie rozłożonych gazet i wycięcie zdjęć, które przykują ich uwagę. Poproś uczestników i uczestniczki, by nie zastanawiali/ły się nad tym zbyt dużo, wyłączyli/ły na chwilę analizowanie i myślenie, dali/ły dojść do głosu intuicji. Kiedy uznają, że zebrali/ły już wystarczająco dużo zdjęć, ich zadaniem będzie stworzenie z nich kolażu marzeń - przyklejenie do papieru pakowego w dowolnej konfiguracji. Uczestnicy i uczestniczki powinni unikać wycinania słów, poproś by skoncentrowali/ły się jedynie na obrazach. Przeznacz na wykonanie kolażu marzeń przynajmniej pół godziny. W tle możesz puścić relaksującą muzykę, poproś też o wykonanie zadania w ciszy, bez rozmów. Kiedy mapy będą gotowe, możesz podzielić uczestników i uczestniczki na pary i poprosić o opowiedzenie o swoich mapach na tyle, na ile mają ochotę. Na koniec wróćcie do kręgu i porozmawiajcie chwilę o wykonanym ćwiczeniu. Jak im się podobało? Czego się o sobie dowiedzieli/ły? Jak się teraz czują?


2. Moje wartości


Poproś uczestników i uczestniczki, by wrócili/ły do swoich kolaży marzeń. Rozdaj im post-ity lub papier pocięty na małe kawałki. Poproś, by przyjrzeli/ły się zdjęciom wybranym do kolażu i do każdego z nich postarali/ły się dopasować wartość, która za nim stoi. Jeśli na mapie znalazło się zdjęcie gór, jaka wartość za tym stoi? Natura? Podróże? Wyzwanie? Jeśli umieścili/ły zdjęcie grupy ludzi, jaka wartość nimi kierowała? Miłość? Rodzina? Przyjaciele? Uczestnicy i uczestniczki mogą dopisać więcej niż jedną wartość do każdego zdjęcia, mogą też niektóre ze zdjęć pominąć, jeśli wartość się powtarza lub nie mogą żadnej znaleźć. Ważne jednak, by każda wartość zapisana została na osobnej kartce. Po skończeniu tej części ćwiczenia, poproś uczestników i uczestniczki, by wzięli/ły wszystkie kartki z wypisanymi wartościami i ułożyli/ły je w jednej linii, od najważniejszej w tym momencie ich życia do najmniej ważnej. Ćwiczenie to może sprawić uczestnikom i uczestniczkom pewną trudność, warto podkreślić, że nawet najmniej ważna wartość w linii jest ważna, inaczej nie znalazłaby się na liście. Jeśli mimo to trudno będzie im wykonać ćwiczenie możesz zmienić nieco polecenie i poprosić, by ustawili/ły swoje wartości zaczynając od wartości, którą chcieli/łyby w tym momencie życia najbardziej się zaopiekować. Po skończonej pracy, poproś by raz jeszcze spojrzeli/ły na listę swoich wartości. Czy chcieli/łyby jakąś wartość do tej listy dodać? A może którąś wartość usunąć, bo nie jest to tak naprawdę ich własna wartość? Jakie emocje wzbudziło w nich to ćwiczenie? Czego się nauczyli/ły? Czego dowiedzieli/ły się o sobie?

3. Podsumowanie - dyskusja


Porozmawiaj z uczestnikami i uczestniczkami – czego nauczyli/ły się podczas dzisiejszego warsztatu? Co odkryli/ły? Jak wykorzystają swoje odkrycia? Zastanówcie się, czy młodzi ludzie w ich wieku w innych częściach świata mają podobne marzenia, czy zupełnie różne? Takie same wartości, czy jednak inne? Z czego to wynika? Czy miejsce urodzenia wpływa na to o czym marzymy i co uznajemy w życiu za ważne? Czy wszystkie osoby na świecie mają takie same szanse w realizowaniu marzeń? Czy to, gdzie się urodzili/łyśmy, w jakiej kondycji fizycznej, jakiej płci może mieć znaczenie i wpływ na realizację tego, co dla nas ważne? Jaki jest to wpływ?


Na koniec opowiedz uczestnikom i uczestniczkom kilka historii o tym, jak marzenia, mocne strony i pasje przyczyniły się do zmieniania świata na lepsze:

 

Inne zadania, które grupa może zrealizować po warsztacie:

  • Powieście swoje kolaże marzeń w widocznym miejscu. Stwórzcie plan – jak możecie wprowadzić swoje marzenia w życie? Zacznijcie działać, monitorujcie postępy i wspierajcie się nawzajem realizacji marzeń!

  • Stwórzcie platformę w Internecie, na której każda osoba będzie mogła wypisać swoje marzenia, zaś inni – deklarować swoje wsparcie w ich realizacji. Możecie wzorować się na projekcie Marzyciele realizowanym przez hufiec Łódź-Widzew. Zaproście do udziału również osoby spoza Waszej grupy.

  • Nawiążcie kontakt z grupą z innego kontynentu i zaproście ich do wykonania ćwiczeń Moje mocne strony, Moje marzenia, Moje wartości. Porównajcie wyniki. Czy ich marzenia, mocne strony, wartości są takie same jak Wasze? W czym są podobne, a czym się różnią? Czy macie jakieś marzenia, które mogli/łybyście zrealizować wspólnie?

 

Widzisz jakiś błąd w tekście? Chcesz nas wesprzeć tłumacząc scenariusze i historie na różne języki? Skontaktuj się z nami! Wciąż szukamy wolontariuszy i wolontariuszek, którzy chcą pomóc nam w tłumaczeniach na wszelkie języki. Zmieniajmy wspólnie świat na lepsze! --> hello@exchangetheworld.info


Więcej historii światozmieniaczy i światozmieniaczek: exchangetheworld.info


Materiały opublikowane na Changemaker Tool Kit i ExChange The World są udostępniane na licencji creative commons (BY-NC), możesz więc z nich korzystać do woli! Pamiętaj proszę o podaniu źródła i autora/ki. Jeśli używasz wypracowanych przez nas materiałów do celów komercyjnych, podziel się z nami 10% Twojego zysku. Pozwoli nam to dalej rozwijać projekt i tworzyć kolejne materiały edukacyjne. Możesz to zrobić wspierając naszą akcję crowdfundingową (https://zrzutka.pl/pmcpkg) lub kontaktując się z nami bezpośrednio, zwłaszcza jeśli potrzebujesz faktury (anna@exchangetheworld.info).