Search

JA: Kim chcę zostać?

#10_13lat

Wiele osób we współczesnym świecie nie wie dokąd zmierza, czego pragnie, nie znamy swoich mocnych stron, nie zastanawiamy się nad naszymi pasjami. Warto już od najmłodszych lat tworzyć przestrzeń na tego typu refleksję, łącząc ją z pytaniami o zostawienie świata lepszym niż go zastali/łyśmy.


 

Autorka: Anna Książek

 

Cele główne

Refleksja nad swoimi mocnymi stronami, pasjami i wizją przyszłości

Cele szczegółowe:

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki:

  • Zastanowią się nad swoimi mocnymi stronami i zainteresowaniami

  • Stworzą wizję wymarzonej przyszłości oraz plan, który pozwoli im ją zrealizować

  • Zastanowią się jak ich mocne strony i zainteresowania mogą pomóc w zmienianiu świata na lepsze

 

1. Wizytówka


Powiedz uczestnikom i uczestniczkom, że warsztat ten dotyczyć będzie ich samych i tym kim chcą zostać w przyszłości. Sprawdźmy jednak najpierw kim są dzisiaj. Poproś uczestników i uczestniczki o przygotowanie wizualnej wizytówki na kartce A4. Niech narysują na niej jakie są ich zainteresowania i mocne strony. Następnie poproś uczestników i uczestniczki o rozejście się po sali, znalezienie partnera lub partnerki i opowiedzenie o przygotowanej wizytówce. Gdy pary skończą rozmawiać, rozchodzą się szukając kolejnej osoby do rozmowy. Tak kilka razy. Ważne, by każda osoba choć kilka razy wypowiedziała na głos jakie są jej zainteresowania i mocne strony.

2. Jak widzą mnie inni


Uczestnicy i uczestniczki wracają do kręgu. Odwracają wizytówki tak, by wykorzystać pustą stronę. Na górze kartki zapisują swoje imię i podają kartkę w prawo. Zadaniem uczestników i uczestniczek jest wypisanie mocnych stron osoby, do której należy dana kartka. Następnie podają kartkę dalej w prawo. I tak aż do momentu, gdy kartka wróci do właściciela lub właścicielki zapełniona mocnymi stronami, które widzą w nim lub w niej inni. Daj uczestnikom i uczestniczkom kilka minut na przeczytanie listy ich mocnych stron stworzonej przez inne osoby.

3. Kim chcę zostać


Bazując na poprzednich dwóch ćwiczeniach i innych przemyśleniach, poproś uczestników i uczestniczki, by na dużych kartonach namalowali/ły swoją wymarzoną przyszłość. Kim chcieli/łyby zostać? Co chcieli/łyby robić? Gdzie chcieli/łyby mieszkać? Jak chcieli/łyby zmieniać świat na lepsze? Jeśli uczestnicy i uczestniczki nie przepadają za malowaniem, możesz zaproponować im zrobienie kolażu z wybranych ze starych gazet zdjęć. Po skończonej pracy podziel uczestników i uczestniczki w pary i zachęć, by podzielili/ły się wynikami swojej pracy. Następnie wróćcie do kręgu i zapytaj uczestników i uczestniczki o wrażenia z ćwiczenia. Czy udało im się uwzględnić wszystkie aspekty – pracę, pasje, życie prywatne, zmienianie świata na lepsze? Zapytaj też jak myślą, czy osoby w ich wieku w innych miejscach na świecie mają podobne plany i marzenia? Dlaczego tak/nie? Rozmawiając o świecie przypomnij przesłanie Baden Powella, założyciela skautingu – zostawcie świat lepszym niż go zastali/łyście. Porozmawiajcie chwilę co to właściwie znaczy. Czym jest świat? Jak możemy zmienić go na lepsze w przyszłości? A jak możemy zmieniać go na lepsze już dziś? Czy mamy wpływ na to, jak świat funkcjonuje? W jaki sposób? (wiele naszych działań ma bezpośredni wpływ na świat, np. nasze wybory konsumenckie, zużycie zasobów, itd.). Na kolejnych spotkaniach uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się więcej na ten temat.

4. Kroki


Zaproponuj uczestnikom i uczestniczkom, by zaplanowali/ły kroki potrzebne do osiągnięcia stworzonej w poprzednim ćwiczeniu wizji. Czego muszą się nauczyć, dowiedzieć, doświadczyć, by osiągnąć swoje marzenia? Poproś, by zapisali/ły każdy krok na osobnej kartce i ułożyli/ły z nich drogę zakończoną namalowaną wizją. Zachęć, by po skończonej pracy podzielili/ły się swoim planem z inną osobą. W kręgu porozmawiajcie o wrażeniach z ćwiczenia.


Na końcu drogi znajduje się wizja wymarzonej przyszłości.

5. Podsumowanie


Zachęć uczestników i uczestniczki do zawieszenia stworzonej wizji przyszłości w widocznym miejscu w domu. Czy myślicie, że nasze pasje i mocne strony mogą nam pomóc zostawić świat lepszym? Podaj kilka przykładów światozmieniaczy i światozmieniaczek, którzy zamienili pasję w sposób na życie i zmienianie świata, np.:


 

Inne zadania, które grupa może zrealizować po warsztacie:

  • Zastanówcie się jak możecie zostawić świat lepszym niż go zastali/łyście już dziś. Co możecie zrobić jako konsumenci i konsumentki, obywatele i obywatelki?

  • Przynajmniej raz w miesiącu spotkajcie się, by porozmawiać o Waszych planach i marzeniach. Czy udaje Wam się je realizować? Jak możecie wspierać się nawzajem w ich realizacji?

 

Widzisz jakiś błąd w tekście? Chcesz nas wesprzeć tłumacząc scenariusze i historie na różne języki? Skontaktuj się z nami! Wciąż szukamy wolontariuszy i wolontariuszek, którzy chcą pomóc nam w tłumaczeniach na wszelkie języki. Zmieniajmy wspólnie świat na lepsze! --> hello@exchangetheworld.info


Więcej historii światozmieniaczy i światozmieniaczek: exchangetheworld.info


Materiały opublikowane na Changemaker Tool Kit i ExChange The World są udostępniane na licencji creative commons (BY-NC), możesz więc z nich korzystać do woli! Pamiętaj proszę o podaniu źródła i autora/ki. Jeśli używasz wypracowanych przez nas materiałów do celów komercyjnych, podziel się z nami 10% Twojego zysku. Pozwoli nam to dalej rozwijać projekt i tworzyć kolejne materiały edukacyjne. Możesz to zrobić wspierając naszą akcję crowdfundingową (https://zrzutka.pl/pmcpkg) lub kontaktując się z nami bezpośrednio, zwłaszcza jeśli potrzebujesz faktury (anna@exchangetheworld.info).