Search

Fiecare persoană are drepturi

#vârsta13_16ani

Declarația drepturilor omului este un set de drepturi universale, valabile pentru toți oamenii planetei. În timpul întâlnirii, participanții vor analiza declarația și îşi vor spune părerea cu privire la fiecare drept fundamental în parte şi cu privire la această declaraţie în ansamblu.

#EducațieGlobală #DrepturileOmului

 

Autor: Anna Książek

Traducere: Ana Dabija

Corectură: Ionuț Stoican

 

Obiective principale:

 • Cunoaşterea Declaraţiei Drepturilor Omului.

Pe parcursul atelierului participanţii vor:

 • afla despre drepturile omului, din perspectiva faptului că acestea sunt drepturi universale;

 • învăţa să pregătească şi să prezinte argumente;

 • încerca să studieze Drepturile Omului din diverse perspective.

 

1. Orice persoană are drepturi (exercițiu)


Participanții, împărțiți în grupuri mici, primesc scurte descrieri cu povestirile agenților de schimbare, (și câteva fotografii ilustrative). Pentru acest exercițiu puteți folosi materialul. De asemenea, puteți selecta povestiri din propria țară. Sarcina este de a potrivi textele cu imaginile date, identificându-se și drepturile vizate, în fiecare istorioară. La sfârșit grupurile vor discuta în comun concluziile acestui exercițiu.


În continuare, veți prezenta Declarația drepturilor omului. Acest exercițiu va pregăti participanții înainte de a discuta despre drepturile care aparțin fiecăruia (chiar dacă acestea de multe ori sunt încălcate).2. Indivizibilitatea drepturilor omului (exercițiu și discuții)


Fiecare participant primește Declarația drepturilor omului (în loc să tipăriți o mulțime de pagini, puteți utiliza și un proiector). Toată lumea alege câte 3 drepturi care, din perspectiva sa, sunt cele mai importante. Apoi participanții, în grupuri de câte 4-6 persoane, discută despre alegerile lor și încearcă să aleagă cele mai importante 3 drepturi pentru întregul grup. După câteva minute de discuții, reuniți-va din nou intr-un singur grup și împărtășiți rezultatele.


Acest exercițiu permite participanților să citească cu atenție declarația. Acesta este și punctul de plecare pentru dezbaterea despre caracteristicile drepturilor omului, mai ales despre indivizibilitatea lor. Indivizibilitatea înseamnă că drepturile omului sunt integrale și interdependente, de aceea nu putem spune că un drept este mai important decât altele. Discutați pe scurt acest punct. Sunteți de acord că drepturile omului sunt indivizibile?3. Versatilitatea drepturilor omului


Cea mai importantă caracteristică a drepturilor omului este faptul că ele sunt universale, ceea ce înseamnă că sunt valabile pentru fiecare persoană, oriunde în lume, indiferent de cultura, situație sau context. Organizarea participanților într-o dezbatere tip Oxford cu subiectul: "Drepturile omului sunt universale".

 • Sarcina grupului care este ”Pro” este de a dovedi că oriunde și oricând toate drepturile omului sunt valabile pentru fiecare persoană.

 • Sarcina grupului ”Contra” este de a dovedi că versatilitatea Declarației nu este adevărată și că există cazuri în care drepturile omului nu sunt valabile.


Sarcina dvs. este de a evalua documentul, nu cât de mult este respectat în lumea reală (trebuie să subliniați faptul că pentru moment Declarația nu este respectată peste tot în lume). Când pregătiți argumentele, luați în considerare întreaga lume, diferite țări, situații și culturi, nu limitați discuția numai la propria țară.


Puteți să împărțiți participanții în mod aleatoriu sau în funcție de opiniile acestora. Dacă participanții au experiență în dezbateri, îi puteți grupa chiar contrar propriilor lor credințe. Acest lucru îi vor pune în situația de a privi problema din perspectivă diferită. Instrucțiunea de organizare a Dezbaterii Oxford poate fi găsită în Anexa 2.


Dacă nu aveți suficient timp sau experiență pentru a conduce Dezbaterea Oxford, puteți utiliza și o versiune simplificată a dezbaterii "Pro și Contra" descrisă mai jos.


Dezbaterea este un fel de discuție în care două echipe care prezintă opinii opuse luptă pentru câștig. O echipă apără cauza, al doilea grup încearcă să o combată. Reprezentanții ambelor tabere vorbesc pe rând, oferind argumente pentru a-și apăra poziția pe care o reprezintă. Dezbaterea merită utilizată atunci când participanții ar trebui să studieze o problemă din perspective diferite.
4. Rezumat/Concluzii


Rezumați dezbaterea întrebând despre sentimente și gânduri. Încercați să nu orientați discuția de final tot în stil contradictoriu. Acum este timpul să se facă schimb de emoții și reflecții. Ce ați învățat din dezbatere?5. Împreună (exercițiu)


Dacă discuția în contradictoriu a generat un conflict în cadrul grupului, atunci este necesar să se deruleze un exercițiu la care trebuie să participe toți participanții. Oferiți grupului o minge mică. Toată lumea trebuie să atingă mingea pe rând, cât mai repede posibil. Doi oameni nu pot atinge mingea în același timp. Sarcina grupului este de a găsi cea mai rapidă posibilitate de a face acest lucru. Probabil că vor începe să dea mingea unui altuia. Motivați participanții să caute o altă soluție. Sarcina poate fi îndeplinită în mai puțin de 3 secunde, indiferent de dimensiunea grupului. De exemplu ar fi suficient să pună mâinile împreună, una sub alta și să rostogolească rapid mingea dintr-o mână în alta.


Căutarea unei soluții comune îi va ajuta să iasă din starea de competiție și să se simtă din nou uniți ca și grup. Puteți încheia cu gândul că protecția drepturilor omului este și o sarcină pe care trebuie să o rezolvăm împreună. Acest lucru face parte din schimbarea în bine a lumii.


 

Sarcini suplimentare pentru grup:

 • Implicați-vă într-o campanie a Amnesty International sau a altei organizații care se ocupă de drepturile omului.

 • Realizați câteva interviuri sau creați reportaje despre factorii de schimbare. Prezentare în formă liberă (text, desen, fotografii, film).

 • Privește in jurul tău. Găsește pe cineva care are nevoie de ajutor. Planifică și implementează un proiect care răspunde nevoilor acelui om.

 

Anexa 1


Sursă: http://www.civicsandcitizenship.edu.au/verve/_resources/FQ2_Simplified_Version_Dec.pdf

 1. Toate ființele umane se nasc libere şi egale în drepturi.

 2. Nu trebuie să fii niciodată discriminat din niciun motiv. Drepturile aparțin tuturor oamenilor, indiferent de cât de diferiți sunt aceștia.

 3. Toți avem dreptul la viață, libertate și un mediu de viață sigur.

 4. Nimeni nu va fi ținut în sclavie sau în dependență față de alte persoane.

 5. Nimeni nu poate fi supus torturii sau pedepsei fizice – nicio ființă umană nu trebuie pusă în situații degradante, inumane sau bazate pe cruzime.

 6. Cu toții avem dreptul la un tratament egal în justiție.

 7. Toată lumea are dreptul să fie protejat împotriva încălcării drepturilor omului.

 8. Dacă drepturile vă sunt încălcate, aveți dreptul să apelați la justiție într-o instanță sau tribunal.

 9. Nimeni nu poate fi arestat, încarcerat sau exilat fără un moriv temeinic.

 10. Aveți dreptul la un proces echitabil și public într-un tribunal independent și imparțial.

 11. Toată lumea trebuie să se bucure de prezumția de nevinovăție până când eventuala sa vinovăție nu va fi dovedită într-un proces echitabil. Nimeni nu ar trebui să fie acuzat de o infracțiune penală pentru un act care nu a constituit o infracțiune la momentul faptei.

 12. Nimeni nu are dreptul să intre în viața ta privată sau să intervină fără a avea un motiv întemeiat în casa și în familia ta. Nimeni nu are dreptul să atace numele tău fără motiv.

 13. Aveți dreptul la libera circulație în țara voastră. Toată lumea are dreptul să părăsească o țară și să se întoarcă acasă.

 14. Aveți dreptul să căutați și să vă bucurați în cazul în care sunteți persecutat în țara voastră. Nu puteți invoca acest drept dacă fugiți de răspunderea legală din propria țară.

 15. Aveți dreptul la o naționalitate.

 16. Aveți dreptul să vă căsătoriți și să vă întemeiați o familie. Bărbații și femeile au aceleași drepturi atunci când sunt căsătoriți și când sunt separați.

 17. Aveți dreptul să dețineți proprietăți și acestea nu vă pot fi luate la întâmplare.

 18. Aveți dreptul la libertate de gândire, de conștiință și religie. Puteți să vă exprimați în mod pașnic acele credințe în practică.

 19. Aveți dreptul la libertate de opinie și de exprimare.

 20. Aveți dreptul la libertate de întrunire și asociere pașnică.

 21. Aveți dreptul să participați la guvernarea țării voastre.

 22. Ca membru al societății, aveți dreptul la securitate socială.

 23. Aveți dreptul la muncă, la condiții bune de muncă, la plata egală pentru muncă egală și la formarea și asocierea în sindicate.

 24. Aveți dreptul la odihnă.

 25. Aveți dreptul la o viață decentă, incluzând suficientă hrană, îmbrăcăminte, locuință, asistență medicală și servicii sociale.

 26. Aveți dreptul la educație.

 27. Nimeni nu vă poate împiedica să participați la viața culturală din comunitatea din care faceți parte.

 28. Aveți dreptul să trăiți într-o lume în care drepturile și libertățile voastre sunt respectate.

 29. Toți avem responsabilitatea față de oamenii din jurul nostru și trebuie să le protejăm drepturile și libertățile.

 30. Nu există nimic în această declarație care să justifice orice persoană sau țară care să vă lipsească de aceste drepturi.

Anexa 2


Regulile Dezbaterii Oxford

Sursă: http://www.ecgi.org/conferences/fese_efmc2005/ou_rules.htm

1. Cuvânt de deschidere ținut de către președinte

Președintele, căruia participanții i se vor adresa doar cu Domnule/ Doamnă Președinte, va iniția dezbaterea și procedurile de vot. Președintele va cere apoi primului vorbitor să înceapă dezbaterea.


2. Primul Speaker (Vorbitor) din echipa „Pro”

Este datoria Speakerului să îi prezinte și pe ceilalți vorbitori.

Formatul tradițional pentru aceste introduceri este să începeți discursul cu "Domule/Doamnă Președinte, ca prim vorbitor în această seară (după-amiază), este o onoare să vi-i prezint pe oaspeții Dumneavoastră din această seară (după – amiază)." Fiecare vorbitor ar trebui să fie prezentat ulterior după nume și cu o scurtă introducere de două sau trei propoziții. După introducerea oaspetelui final, speakerul poate spune "Domnule/Doamnă Președinte, aceștia sunt oaspeții Dvs.! Sperăm să fie bineveniți și să fie încurajați cu aplauze din partea publicului."

Primul vorbitor ar trebui apoi să înceapă dezbaterea.

Președintele îi va mulțumi vorbitorului și va apela la următorul vorbitor.


3. Primul Speaker al echipei Contra

Primul Speker al opoziției va introduce pe scurt vorbitorii din echipa opoziției.

Președintele va mulțumi speakerului și va deschide panelul de discuții și dezbateri.


4. Dezbatere

Aceasta este ocazia publicului să se alăture dezbaterii. O anumită perioadă de timp va fi alocată acestui lucru, iar fiecare discurs va fi limitat la o perioadă de timp stabilită.

Președintele va încheia dezbaterea și va chema următorul vorbitor.


5. Al doilea Speaker al echipei Pro

Președintele îi va mulțumi vorbitorului și va apela la următorul vorbitor.


6. Al doilea Speaker al echipei Contra

Președintele îi va mulțumi vorbitorului și va cere discursuri de respingere, dacă vor fi.


7. Respingerea

Timpul poate fi alocat pentru o respingere de către ambele părți. Discursul de respingere este făcut de obicei de primul speaker din fiecare echipă.

Președintele va pune capăt dezbaterii și va cere să se înceapă votarea.


8. Votul

Votul poate fi realizat prin ridicarea mâinii sau prin orice altă metodă de vot.

NOTE


Întreruperi: Publicul poate întrerupe discursul tău numai folosind un Punct de Informare sau un Punct de Comandă.


Punct de informare: vorbitorul poate alege să accepte sau să refuze un punct de informare. Acest tip de întrerupere ar trebui să fie folosit pentru a clarifica sau a pune la îndoială un punct de informare exprimat și nu pentru a-și exprima opinia.


Punctul de comandă: vorbitorii trebuie să accepte un punct de vedere. O astfel de întrerupere trebuie să fie folosită doar pentru a atrage atenția asupra asupra unei declarații abuzive, cum ar fi o observație calomniantă care doresc să fie retrasă.


Câteva sfaturi: Nu uitați că dezbaterile implică câștigarea voturilor publicului, ceea ce poate să implice mai mult decât simpla argumentare logică. Câteva glume sau bancuri pot câștiga adesea voturi! Nu vă simțiți obligați să explicați orice informație - răspunzând scurt și concis veți face discursul vostru mai puternic, și viceversa, un răspuns lung poate întrerupe fluxul argumentelor voastre.


Sincronizare: Verificați ce restricții de timp sunt impuse și asigurați-vă că vă încadrați în acel timp. Audiența va aprecia acest lucru, în special atunci când în dezbatere există un număr mare de vorbitori. Timpul rămas din cel alocat pentru fiecare vorbitor va fi indicat de către secretar pe un carton tipărit, la intervale regulate. 

Ați descoperit vreo greșeală în text? Doriți să ne susțineți în traducerea scenariilor și poveștilor în diferite limbi? Nu ezitați să ne contactați! Căutăm în permanență oameni care să ne ajute cu traducerea în orice limbă. Haideți să facem ca materiale pentru agenții schimbării să fie disponibile pentru mai multe persoane! → hello@exchangetheworld.info


Mai multe povești a agenților schimbării: exchangetheworld.info