Search

DZIAŁANIE: Pomóżmy!

#13_16lat


Wiele organizacji działających na rzecz społeczeństwa czy środowiska boryka się z ciągłym niedoborem środków. Wykorzystując wiedzę i umiejętności ze zbiórki „Alternatywna ekonomia”, uczestnicy i uczestniczki zaplanują akcje zarobkowe, które pozwolą wesprzeć wybraną organizację czy inicjatywę społeczną.


 

Autorka: Anna Książek

 

Cele główne:

Zaplanowanie akcji zarobkowych na rzecz wybranej organizacji

Cele szczegółowe:

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki:

  • Zastanowią się komu chcą pomóc i dlaczego

  • Zaplanują działania zmierzające do zebrania środków na rzecz wybranej organizacji

  • Sprawdzą w praktyce jak działają różne formy alternatywnej ekonomii, omówione na jednym z wcześniejszych warsztatów


 

Poproś uczestników i uczestniczki przed spotkaniem, by poszukali/ły informacji na temat lokalnych organizacji działających na rzecz społeczeństwa lub środowiska. Którą ich zdaniem warto wesprzeć i dlaczego?

1. Wybranie celu


Podczas tego warsztatu zaplanujecie akcje zarobkowe, ale nie dla swojej grupy, a dla wybranej przez Was organizacji społecznej. Zacznijcie od wybrania celu Waszej zbiórki pieniędzy i innych środków. Jaką organizację chcecie wesprzeć i dlaczego? Pamiętajcie, że wybór organizacji, której chcemy przekazać środki jest bardzo ważnym elementem każdej pomocy – to na nas spoczywa odpowiedzialność sprawdzenia, czy dana organizacja jest rzetelna i godna zaufania, a przekazane pieniądze rzeczywiście trafią w ręce potrzebujących. Wybranie dobrej organizacji będzie też motywacją dla uczestników i uczestniczek do faktycznego działania. Warto wybrać lokalną organizację, ale jeśli nie macie na taką organizację pomysłu, możecie też np. wesprzeć wybrane projekty na Kiva.org udzielając mini-kredytów osobom w trudniejszej sytuacji w różnych częściach świata (przypomnij lub opowiedz uczestnikom i uczestniczkom historię 25$, które zmienia życie). Jako inspiracje poznajcie również historię Pozostaw go lepszym, opisującą akcje zarobkowe rumuńskich skautów.

2. Wybór metody


Zastanówcie się jaką metodę chcecie użyć do pozyskiwania środków? Warto spróbować czegoś nowego, z czego do tej pory nie korzystali/łyście, by rozwinąć nowe umiejętności i sprawdzić nieznane dotąd rozwiązania. Może skorzystacie z crowdfundingu? Albo zbiórki publicznej? Może zorganizujecie wydarzenie charytatywne? Otwarte warsztaty opłacane według zasady „pay as you like”? Możecie wybrać więcej niż jedną metodę. Może nawet każda mniejsza grupa wybierze inną metodę, byście mogli/ły na koniec porównać poszczególne rozwiązania, zobaczyć, które są skuteczniejsze, ile każda z nich wymaga pracy, która lepiej nadaje się do określonego celu?

3. Planowanie działań


Metoda wybrana, czas zaplanować działania! Rozpiszcie plan krok po kroku, uwzględniając osoby odpowiedzialne i czas realizacji każdego zadania. Kiedy dokładnie przeprowadzicie Waszą akcję? Ile będzie ona trwała? Ile pieniędzy chcecie pozyskać? Kto będzie grupą docelową Waszej akcji? Jak zachęcicie odbiorców i odbiorczynie do przekazania środków? Jak wyjaśnicie im w sposób przystępny i ciekawy cel akcji? Czy wykorzystacie do tego media, społecznościowe i tradycyjne? Jak przygotować ciekawą informację prasową czy post na facebooku? Kiedy przekażecie pozyskane pieniądze? Jak świętować będzie sukces? Jak monitorować będziecie wykorzystanie zebranych przez Was środków? Jak poinformujecie o ich wykorzystaniu osoby, które wsparły Waszą akcję? Możecie też podzielić się na zespoły odpowiedzialne za różnego rodzaju elementy akcji: np. marketing, bezpośrednia praca z odbiorcami i odbiorczyniami, badanie i poszukiwanie informacji, ewaluacja, koordynacja, itd.


4. Podsumowanie


Upewnijcie się, że każda osoba wie co ma robić i jest zmotywowana do uczestniczenia w akcji. Zastanówcie się też, co możecie zrobić poza wsparciem finansowym wybranej organizacji? Jakie ma ona potrzeby i jak możecie na nie odpowiedzieć? Może oprócz pozyskiwania pieniędzy, możecie zbierać jakieś konkretne przedmioty, np. książki lub zabawki (jeśli to organizacja pracująca z dziećmi) lub karmę (jeśli to schronisko dla zwierząt)? Może część z Was byłaby zainteresowana wolontariatem? Może jesteście w stanie pomóc organizacji w promocji i dotarciu do mediów? Jakie swoje umiejętności i mocne strony możecie wykorzystać przy współpracy? Czego możecie się nauczyć? W jaki sposób pomóc wybranej organizacji może przybliżyć Was do realizacji Waszych własnych marzeń i wartości?


 

Inne zadania, które grupa może zrealizować po warsztacie:

  • Zrealizujcie zaplanowane akcje!

 

Widzisz jakiś błąd w tekście? Chcesz nas wesprzeć tłumacząc scenariusze i historie na różne języki? Skontaktuj się z nami! Wciąż szukamy wolontariuszy i wolontariuszek, którzy chcą pomóc nam w tłumaczeniach na wszelkie języki. Zmieniajmy wspólnie świat na lepsze! --> hello@exchangetheworld.info


Więcej historii światozmieniaczy i światozmieniaczek: exchangetheworld.info


Materiały opublikowane na Changemaker Tool Kit i ExChange The World są udostępniane na licencji creative commons (BY-NC), możesz więc z nich korzystać do woli! Pamiętaj proszę o podaniu źródła i autora/ki. Jeśli używasz wypracowanych przez nas materiałów do celów komercyjnych, podziel się z nami 10% Twojego zysku. Pozwoli nam to dalej rozwijać projekt i tworzyć kolejne materiały edukacyjne. Możesz to zrobić wspierając naszą akcję crowdfundingową (https://zrzutka.pl/pmcpkg) lub kontaktując się z nami bezpośrednio, zwłaszcza jeśli potrzebujesz faktury (anna@exchangetheworld.info).