Search

DZIAŁANIE: Jakie problemy nas łączą?

#10_13lat

Czy problemy są takie same w różnych miejscach, czy też zupełnie inne? Czy dany problem da się rozwiązać w jeden tylko sposób? Dzięki współpracy z inną grupą uczestnicy i uczestniczki odnajdą odpowiedzi na te pytania oraz zaplanują i wprowadzą w życie konkretne działania zmierzające do rozwiązania wybranego problemu ich własnej społeczności.


 

Autorka: Anna Książek

 

Cele główne:

Zaplanowanie działania odpowiadającego na wybrany problem

Cele szczegółowe:

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki:

  • Zidentyfikują lokalne problemy i porównają je z problemami zidentyfikowanymi przez inną grupę

  • Zastanowią się jakie są przyczyny i konsekwencje wybranego problemu, a także potencjalne rozwiązania

  • Zaplanują działanie zmierzające do rozwiązania wybranego problemu

 

W ramach przygotowań do warsztatu:

  • Poproś uczestników i uczestniczki, by każdy/a spytał przynajmniej 4 osoby, z jakimi ich zdaniem problemami boryka się lokalna społeczność.

  • Nawiążcie kontakt z inną grupą, różną od Waszej. Jeśli działacie w mieście – nawiążcie kontakt z grupą mieszkającą na wsi, jeśli jesteście grupą żeńską – nawiążcie kontakt z grupą męską, możecie też np. wybrać grupę z osobami w innym wieku, zainteresowaną innymi tematami, itd.

1. Zmieniamy świat!


Opowiedz historię „Każdy może być działaczem/ką”, by zainspirować uczestników i uczestniczki do działania i pokazać, że wszystko jest możliwe! W Rumunii, w Bukareszcie, kilka osób postanowiło zorganizować akcję sprzątania kraju. Marzyli/ły, że w ciągu jednego dnia tysiące mieszkańców i mieszkanek zbierze się, by razem wyczyścić ze śmieci całą Rumunię. Przygotowania zajęły prawie rok – organizowali/ły kampanie informacyjne, nawiązali/ły kontakt z mediami, stworzyli/ły aplikację, na której każdy mógł zaznaczać gdzie znajdują się śmieci, dzięki czemu mieli/ły pewność, że w wybranym dniu każde zaśmiecone miejsce zostanie oczyszczone. Wiele osób było sceptycznie nastawionych, nie wierzyło, że może się udać. Nawet ich znajomi/e mówili/ły: to strata czasu. A jednak, w wyznaczonym dniu w akcji wzięło udział... 200.000 osób! To była największa akcja społeczna w całej historii Rumunii, a zaczęła się od marzenia kilku młodych osób. Pełną historię „Każdy może być działaczem/ką” znajdziesz tutaj.

2. Jakie mamy problemy?


Porównajcie listy zebranych przed warsztatem problemów, jakie dostrzegają mieszkańcy i mieszkanki Waszej okolicy. Stwórzcie jedną listę z najczęściej pojawiającymi się problemami. Następnie zadzwońcie np. przez skypa do wybranej przez Was grupy i porównacie zebrane problemy. Które powtarzają się najczęściej? Wybierzcie jeden problem, którym chcecie się zająć, pojawiający się na obu listach. Jeśli nie możecie połączyć się z grupą w tym konkretnym momencie, możecie przygotować listę problemów i wymienić się nią jeszcze przed spotkaniem.


3. Zrozumieć problem


Zorganizujcie World Cafe – ustawcie w sali trzy stoły w trzech różnych miejscach. Na każdym stole połóżcie plakat z zapisanym zagadnieniem, przy każdym stole innym. Uczestnicy i uczestniczki siadają przy wybranym stole i przez kilka minut dyskutują nad danym zagadnieniem spisując swoje przemyślenia. Następnie osoba prowadząca mówi: zmiana! – wówczas uczestnicy i uczestniczki przechodzą do kolejnego stołu. Tak aż do momentu, kiedy każdy usiądzie przy wszystkich stołach. Zachęć osoby, by nie przechodziły między stołami w tej samej kolejności, dzięki czemu grupy dyskutujące będą się zmieniać. Trzeba jednak zadbać, by liczba rozmówców i rozmówczyń przy każdym stole była podobna. Ostatnie grupa przy każdym stole przedstawia wnioski zebrane na plakatach.


Zagadnienia:

  • Jakie są przyczyny wybranego przez Was problemu? Skąd on się bierze?

  • Jakie są konsekwencje wybranego przez Was problemu? Z czym się on wiąże?

  • Jakie są możliwe rozwiązania?

Przygotowanymi plakatami możecie podzielić się z Waszą partnerską grupą. Po skończeniu podsumowania World Cafe skupcie się przez chwilę na plakacie z rozwiązaniami. Wybierzcie te, które chcecie wprowadzić w życie. Możecie wybrać jedno większe rozwiązanie, którym zajmie się cała grupa, lub kilka mniejszych, którymi zajmą się mniejsze zespoły.

4. Planowanie


Uzupełnijcie wspólnie poniższą tabelkę rozbijając wybrane rozwiązanie na konkretne zadania do wykonania.


Rozwiązanie:

​Co trzeba zrobić?

​Kto się tym zajmie?

​1.

​2.

​3.

​4.

W nadchodzących dniach, wprowadźcie swoje rozwiązanie w życie, zróbcie zdjęcia i nakręćcie filmik podsumowujący, który będzie można przesłać Waszej partnerskiej grupie, a może również pokazać rodzicom czy dzieciom w szkole? Po skończonym działaniu podsumujcie je dokładnie: co się udało? Co można by zrobić lepiej? Czego się nauczyli/łyście? Porównajcie efekty pracy z grupą partnerską. Wybrali/ły oni/e to samo rozwiązanie czy inne? Jak wprowadzili/ły je w życie? A może zorganizujecie wspólny pokaz pod tytułem Jeden problem – Wiele rozwiązań?


 

Inne zadania, które grupa może zrealizować po warsztacie:

  • Wprowadźcie w życie zaplanowane działania!

 

Widzisz jakiś błąd w tekście? Chcesz nas wesprzeć tłumacząc scenariusze i historie na różne języki? Skontaktuj się z nami! Wciąż szukamy wolontariuszy i wolontariuszek, którzy chcą pomóc nam w tłumaczeniach na wszelkie języki. Zmieniajmy wspólnie świat na lepsze! --> hello@exchangetheworld.info


Więcej historii światozmieniaczy i światozmieniaczek: exchangetheworld.info


Materiały opublikowane na Changemaker Tool Kit i ExChange The World są udostępniane na licencji creative commons (BY-NC), możesz więc z nich korzystać do woli! Pamiętaj proszę o podaniu źródła i autora/ki. Jeśli używasz wypracowanych przez nas materiałów do celów komercyjnych, podziel się z nami 10% Twojego zysku. Pozwoli nam to dalej rozwijać projekt i tworzyć kolejne materiały edukacyjne. Możesz to zrobić wspierając naszą akcję crowdfundingową (https://zrzutka.pl/pmcpkg) lub kontaktując się z nami bezpośrednio, zwłaszcza jeśli potrzebujesz faktury (anna@exchangetheworld.info).