Search

DZIAŁANIE 1: Znajdź problem

#10_13lat


Najważniejsze w zmienianiu świata jest działanie. Zanim jednak przystąpimy do działania, warto spędzić nieco czasu na poznaniu problemów społecznych, ich kontekstu, wpływu na lokalną społeczność, a przede wszystkim ich przyczyn. Uczestnicy i uczestniczki podczas warsztatu zastanowią się jakie sami dostrzegają problemy społeczne czy ekologiczne w najbliższej okolicy, dowiedzą się co na ten temat sądzą mieszkańcy i mieszkanki, a także wybiorą problem, który chcą rozwiązać.


 

Autorka: Anna Książek

 

Cele główne:

Zidentyfikowanie lokalnych problemów, których rozwiązaniem uczestnicy i uczestniczki warsztatu chcieli/łyby się zająć

Cele szczegółowe:

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki:

  • Zastanowią się z jakimi problemami boryka się ich społeczność lokalna

  • Wybiorą problem, którym chcą się zająć

  • Przeanalizują wybrany problem, by poznać jego przyczyny i konsekwencje

 

1. Rozpoczęcie spotkania okrzykiem:


To prawda znana od wielu lat,

dzieci na lepsze zmieniają świat.

Zmieniają świat daleki i bliski,

światozmieniacze – dzieci wszystkie

2. List od podróżników - Gawęda


Drodzy i drogie!

Podczas poprzednich spotkań sami doświadczyliście i doświadczyłyście, przed iloma problemami stoi nasz świat – nasze lasy są niszczone, ludzie borykają się z wieloma wyzwaniami, na które nie zawsze łatwo jest znaleźć rozwiązanie. Na szczęście są światozmieniacze i światozmieniaczki, którzy/e wykorzystując swoje talenty i zainteresowania rozwiązują różne społeczne i ekologiczne problemy. Zanim jednak przyjdzie czas na rozwiązania bardzo ważne jest zbadanie jaki właściwie jest problem, zrozumienie skąd ten problem się bierze i z czym się wiąże. Każdy światozmieniacz i światozmieniaczka najpierw obserwuje otoczenie, rozmawia z ludźmi wykorzystując swoje umiejętności uważnego słuchania i empatii, analizuje dokładnie zebrane informacje. Nie jest to łatwe zadanie, ale myślimy, że jesteście gotowi, by mu sprostać. Chcecie spróbować?

Anna i Andrea

3. Lokalne problemy – Dyskusja


Uczestnicy i uczestniczki podzieleni na mniejsze grupy dyskutują i wypisują jakie problemy dostrzegają w swoim najbliższym otoczeniu? Może ulice są zaśmiecone? Albo brakuje koszy do segregacji? Może plac zabaw wymaga odnowienia? Na osiedlu jest dużo bezdomnych zwierząt, które nie mają jedzenia na zimę? Może starszym ludziom brakuje pomocy? Może niektóre dzieci w szkole mają problemy z nauką? Albo nie mówią dobrze po polsku? Może brakuje na osiedlu zieleni? Wypiszcie w grupach pojawiające się pomysły, a następnie spiszcie je wszystkie na jednym plakacie lub tablicy.

4. Lokalne problemy - Zwiad


Wiemy już jakie dzieci dostrzegają problemy w swojej okolicy, zobaczmy co na ten temat myślą mieszkańcy i mieszkanki! Przed wyjściem na zwiad przypomnijcie sobie zasady uważnego słuchania i przedyskutujcie jakie dokładnie pytania możecie zadać osobom na ulicy, by dowiedzieć się z jakimi ich zdaniem problemami boryka się Wasza społeczność lokalna? Co warto byłoby zmienić w Waszej okolicy? Pamiętajcie, by przed zadaniem pytania przedstawić się i poprosić o zgodę na przeprowadzenie krótkiego wywiadu. Uzyskane odpowiedzi zapisujcie lub nagrywajcie na dyktafon, by nic Wam nie umknęło. Zbierzcie jak najwięcej odpowiedzi. Uczestnicy i uczestniczki mogą zbierać odpowiedzi w mniejszych grupach, ważne jednak, by wyszły na zewnątrz pod opieką osoby dorosłej.

5. Wybór problemu - Dyskusja


Porównajcie uzyskane odpowiedzi z tym, co sami zapisali/łyście na plakacie lub tablicy. Czy odpowiedzi się powtarzają? Jakie problemy pojawiają się najczęściej? Wybierzcie jeden lub dwa, którymi chcecie się zająć. Weźcie też pod uwagę Wasze talenty, zainteresowania i możliwości.

6. Drzewo problemowe – Praca plastyczna


Na szukanie rozwiązania dla wybranych problemów przyjdzie czas za tydzień, podczas spotkania na które zaprosimy również rodziców! Tymczasem jednak musimy dobrze dany problem zrozumieć. Zaproś uczestników i uczestniczki do przygotowania w mniejszych grupach rysunku drzewa. W pieniu drzewa wpiszcie wybrany przez Was problem, np. brak zieleni. Uczestnicy i uczestniczki w mniejszych grupach zastanawiają się: dlaczego w naszej okolicy nie ma zieleni? Jakie są tego przyczyny? Swoje odpowiedzi wpisują w korzeniach drzewa, np. ludzie depczą trawę i nie ma ona czasu, by odrosnąć; brakuje drzew; ludzie nie dbają o przyrodę wokół i wyrzucają śmieci na trawniki, itd. Następnie zastanówcie się jakie są konsekwencje wybranego problemu i wpiszcie je w gałęzie drzew, np. na naszym osiedlu jest szaro i brzydko; brakuje miejsca dla ptaków; jest mniej tlenu. Pokolorujcie drzewa i przygotujcie je do pokazania nie tylko innym grupom, ale i rodzicom podczas kolejnego spotkania!


7. Światozmieniacze i światozmieniaczki - Teatr


Na następnym warsztacie odwiedzą nas rodzice, warto więc opowiedzieć im co się wydarzyło podczas ostatnich spotkań, czego nauczyliście i nauczyłyście się o światozmienianiu? Podzielcie się na 4 grupy, każda grupa dostaje jeden warsztat z 4, które odbyły się do tej pory w cyklu Światozmieniacze. Zadaniem grup jest przygotowanie scenki, w której przedstawią co wydarzyło się na danym warsztacie. Możecie przygotować również stroje i rekwizyty. Jako próbę generalną odegrajcie scenki przed pozostałymi grupami. Możecie zapisać scenariusz, by nie zapomnieć do przyszłego tygodnia!

8. Podsumowanie


Podejmijcie decyzje, czy chcecie rozwiązać wybrany podczas warsztatu problem i zaprosić do współpracy rodziców?

9. Zakończenie spotkania okrzykiem:


To prawda znana od wielu lat,

dzieci na lepsze zmieniają świat.

Zmieniają świat daleki i bliski,

światozmieniacze – dzieci wszystkie.


 

Inne zadania, które grupa może zrealizować po warsztacie:

  • Skonsultujcie swoje drzewa problemowe z 5 różnymi osobami żyjącymi w Waszej okolicy, np. nauczycielką, kolegami i koleżankami z klasy, panią w sklepie. Zapytajcie co dana osoba dopisałaby do drzewa, jakie widzi przyczyny i konsekwencje wybranego przez Was problemu?


 

Widzisz jakiś błąd w tekście? Chcesz nas wesprzeć tłumacząc scenariusze i historie na różne języki? Skontaktuj się z nami! Wciąż szukamy wolontariuszy i wolontariuszek, którzy chcą pomóc nam w tłumaczeniach na wszelkie języki. Zmieniajmy wspólnie świat na lepsze! --> hello@exchangetheworld.info


Więcej historii światozmieniaczy i światozmieniaczek: exchangetheworld.info


Materiały opublikowane na Changemaker Tool Kit i ExChange The World są udostępniane na licencji creative commons (BY-NC), możesz więc z nich korzystać do woli! Pamiętaj proszę o podaniu źródła i autora/ki. Jeśli używasz wypracowanych przez nas materiałów do celów komercyjnych, podziel się z nami 10% Twojego zysku. Pozwoli nam to dalej rozwijać projekt i tworzyć kolejne materiały edukacyjne. Możesz to zrobić wspierając naszą akcję crowdfundingową (https://zrzutka.pl/pmcpkg) lub kontaktując się z nami bezpośrednio, zwłaszcza jeśli potrzebujesz faktury (anna@exchangetheworld.info).