Search

Akcja! Światozmieniacze w działaniu!

#6_10lat


Najważniejsze w zmienianiu świata jest działanie. Nie możemy ograniczać się do dyskutowania i generowania pomysłów, ważne jest, by wcielić je w życie. Dzieci, wykorzystując wiedzę i umiejętności z poprzednich warsztatów, zaplanują i przeprowadzą działanie zmieniające świat.


#EdukacjaGlobalna #Akcja

 

Autorka: Anna Książek

 

Cele główne

  • Doświadczenie przez dzieci światozmieniania.

Cele szczegółowe

Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki:

  • Nauczą się dostrzegać wokół siebie sytuacje wymagające zmiany, szukać rozwiązań i wprowadzać je w życie.


 

Przebieg warsztatu podporządkowany jest głównej formie – światozmieniającemu działaniu, o wykonaniu którego dzieci zdecydowały przed tygodniem.

Dzieci podjęły decyzję, co chcą zrobić, już na poprzednim spotkaniu, więc wiesz wcześniej, co i z kim trzeba uzgodnić, jakie materiały oraz sprzęt przygotować.

1. Rozpoczęcie spotkania okrzykiem:


To prawda znana od wielu lat,

dzieci na lepsze zmieniają świat.

Zmieniają świat daleki i bliski,

światozmieniacze – dzieci wszystkie.


2. Gawęda-rozmowa


W zależności od tego, jakie światozmieniające działanie wybraliście, podzielcie się pracą i przystąpcie do jego wykonania. Wcześniej porozmawiajcie o pracy w grupie – współpraca to ważna umiejętność światozmieniacza. Istotne, by każde dziecko dało z siebie tyle, ile może. Podzielcie się zadaniami tak, by wszystkie etapy pracy zostały wykonane i każdy miał przydzielone zadanie. Podkreśl, że nie musi to jednak oznaczać robienia tego samego przez wszystkie dzieci.


Pamiętaj, że bardzo ważne jest, by dzieci same wymyślały, co będą robić. To da im poczucie sprawstwa i przekonanie, że one też mogą zmieniać świat.

3. Działanie


Przeprowadźcie zaplanowany światozmieniający projekt!


Wszystkie dzieci, bez względu na to, skąd pochodzą i gdzie mieszkają, mogą zmieniać świat!4. Podsumowanie


Dzieci opowiadają o swoich wrażeniach z wykonanej pracy, wskazują, co sprawiło im trudność i co było najłatwiejsze. Przeanalizujcie wspólnie, jak układała się współpraca w działaniu. Co wyszło świetnie, a co trzeba poprawić w przyszłości? Pochwal dzieci za postawę prawdziwych światozmieniaczy i podkreśl, że ich światozmieniające działania nie powinny się zakończyć wraz z końcem tego spotkania.

Odczytaj ostatni list od podróżników:


Drodzy i drogie!


Gratulujemy Wam zostania prawdziwymi światozmieniaczami. Jesteśmy z Was dumni, tyle udało się Wam osiągnąć! Mamy nadzieję, że to, czego nauczyliście się na poprzednich spotkaniach, będziecie dalej wykorzystywać. Zmienianie świata może być świetną zabawą i prawdziwą pasją! To nie zadanie na kilka tygodni, ale na całe nasze życie.


Będziemy kontynuować naszą podróż i zbierać dla Was kolejne światozmieniające historie. Was też zachęcamy do tego, byście nie ustawali w zmienianiu świata na lepsze. Gratulujemy raz jeszcze i pozdrawiamy!


Anna i Andrea6. Zakończenie spotkania okrzykiem:


To prawda znana od wielu lat,

dzieci na lepsze zmieniają świat.

Zmieniają świat daleki i bliski,

światozmieniacze – dzieci wszystkie.


 

Widzisz jakiś błąd w tekście? Chcesz nas wesprzeć tłumacząc scenariusze i historie na różne języki? Skontaktuj się z nami! Wciąż szukamy wolontariuszy i wolontariuszek, którzy chcą pomóc nam w tłumaczeniach na wszelkie języki. Zmieniajmy wspólnie świat na lepsze! --> hello@exchangetheworld.info


Więcej historii światozmieniaczy i światozmieniaczek: exchangetheworld.info


Materiały opublikowane na Changemaker Tool Kit i ExChange The World są udostępniane na licencji creative commons (BY-NC), możesz więc z nich korzystać do woli! Pamiętaj proszę o podaniu źródła i autora/ki. Jeśli używasz wypracowanych przez nas materiałów do celów komercyjnych, podziel się z nami 10% Twojego zysku. Pozwoli nam to dalej rozwijać projekt i tworzyć kolejne materiały edukacyjne. Możesz to zrobić wspierając naszą akcję crowdfundingową (https://zrzutka.pl/pmcpkg) lub kontaktując się z nami bezpośrednio, zwłaszcza jeśli potrzebujesz faktury (anna@exchangetheworld.info).